Veelgestelde vragen

        Nota: Klik op de titels van de vragen om te openen en te sluiten.


U heeft vrije keuze van dokter/ziekenhuis, behalve in de USA.

In de USA dient u via Global Excel te passeren (zie de claims manual). Zij zullen u helpen de juiste dokters/ziekenhuizen te vinden, en voor u rechtstreeks de betaling regelen. Doet u dat niet, dient u zelf te betalen EN riskeert u 20% van de kosten niet terugbetaald te krijgen.

Buiten USA: Rechtstreekse betaling van de verzekeraar aan de zorgverstrekker, gebeurt enkel in geval van hospitalisatie of hele hoge medische kosten (>2.000 €). Met hospitalisatie bedoelen we dat u een bed bezet in een hospitaalkamer. Consultaties en behandelingen in urgentieruimtes vallen hier niet onder.

Om rechtstreekse betaling te verkrijgen dient u, of het hospitaal, vooraf of tijdens uw hospitalisatie, contact te nemen met de alarmcentrale of met de verzekeraar (via help@expatinsurance.eu of het alarmnummer +32 (0)2 669 08 80), met vermelding van uw naam, email, telefoon, polisnummer (of schadedossiernummer), en de contactgegevens van het ziekenhuis waar u verblijft. De verzekeraar/alarmcentrale zal dan de betaling regelen met het ziekenhuis, zodat u niets hoeft te betalen bij het verlaten van het ziekenhuis.

Binnen USA: Rechtstreekse betaling van de verzekeraar aan de zorgverstrekker, gebeurt in alle gevallen van medische zorg, met uitzondering van farmacie. U neemt hiervoor contact op met Global Excel, onze partner in de US:+1 800 250 3271. Zie ook onze claims manual.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij overlijden, of hospitalisatie in kritieke toestand, van een familielid tot 2e graad in uw thuisland.

Voor Europese vluchten kunt u best een lage kosten maatschappij boeken. Deze kosten worden integraal terugbetaald.

Voor intercontinentale vluchten, of vluchten bij andere dan lage kosten maatschappijen, doet u best beroep op het reisagentschap FcM fcm.zaventem@be.fcm.travel met promocode ‘Expat & Co’, of op de alarmcentrale.

Zelf geboekte vluchten worden maximaal vergoed aan de prijs van bovenvermelde organisaties.

Om recht te hebben op deze waarborgen dient u steeds een bewijs van verwantschap voor te leggen, en de bewijzen van overlijden of hospitalisatie. De verzekeraar behoudt het recht op het opvragen van medische bewijsvoering, en kan desgevallend de betaling van de tickets terugvorderen, indien blijkt onterecht betaald te zijn.

Lees aandachtig de claims manual, zodat u steeds alle kosten correct terugbetaald krijgt.

Opgelet. De claims manual voor de USA is verschillend.

  • Indien u tussenkomst kan genieten van uw sociale zekerheid in thuisland dient u voor medische kosten eerst te claimen bij uw sociale zekerheid, pas daarna kan u elektronisch claimen bij Expat & Co (vergeet het vergoedingsoverzicht van de sociale zekerheid en een kopie van uw facturen niet mee te sturen);
  • Voeg steeds een diagnose met de reden van uw doktersbezoek toe. Aangiftes zonder diagnose kunnen niet afgetoetst worden aan de voorwaarden of dit gedekt is of niet;
  • Hou steeds uw originele documenten bij (minstens 2 jaar), tenzij je die aan de sociale zekerheid diende te bezorgen. Deze kunnen later nog opgevraagd worden in het kader van een audit of controle;
  • De scans van uw documenten moeten duidelijk leesbaar en volledig zijn. Onduidelijke of onleesbare smartphone-foto’s worden niet aanvaard;
  • De verzekeraar kan een dossier enkel behandelen, wanneer volledig en correct ingediend;
  • De verzekeraar heeft het recht elektronische claims te weigeren indien blijkt dat de klant zich niet aan deze regels houdt.

De verzekeraar heeft steeds een diagnose of een reden van doktersconsultatie nodig om te kunnen checken of het om een gedekt schadegeval gaat of niet. Zonder diagnose kan dat niet vastgesteld worden, en kan er niets uitbetaald worden.

Uiteraard blijven alle medische gegevens die u de verzekeraar toevertrouwt strikt vertrouwelijk. Die gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Alleen de dossierbeheerder en de eventuele raadsgeneesheer van de maatschappij hebben toegang tot die gegevens. Ze worden bewaard in een goed afgeschermde Belgische cloudomgeving, met respect voor uw privacy.

Indien de polis werd afgesloten via uw werkgever, kan deze zien dat er een schadedossier geweest is (een kwestie van de goede werking te kunnen controleren en statistieken bijhouden), zij zien echter geen enkel detail of omschrijving van de schade, en hebben geen toegang tot schadedocumenten. Zij zien enkel wanneer de schade is overkomen, wanneer het dossier werd ingestuurd, de fase waarin een dossier zich bevindt, de datum van uitbetaling, en het bedrag. Zij krijgen geen enkele toegang tot gedetailleerde of medische informatie.

Medische kosten: alleen de medisch noodzakelijke kosten (geen preventieve kosten en testen), die niet kunnen wachten tot terugkeer naar het thuisland worden vergoed. Voorafbestaande aandoeningen zijn niet terugbetaalbaar

Medicatie: alleen voorschriftplichtige medicatie die enkel op voorschrift verkrijgbaar is. Medicatie die zonder voorschrift verkrijgbaar is (ook al heeft u een voorschrift), is niet terugbetaalbaar. Ook anticonceptie wordt niet terugbetaald.

Optie Bagage: diefstal en verlies van goederen is verzekerd, op voorwaarde dat je de goederen niet achteloos achterlaat. Weet dat op bepaalde goederen afschrijvingen worden toegepast (vb. elektronica). Weet ook dat op de bagageverzekering een vrijstelling wordt toegepast.

Voor een meer uitgebreid dekkingsoverzicht verwijzen we naar de polisvoorwaarden.

De alarmcentrale +32 (0)2 669 08 80 is 24/7 bereikbaar. De mensen op de centrale zijn er om u te helpen bij noodgevallen of hospitalisaties.

Met hospitalisatie bedoelen we dat u een bed bezet in een hospitaalkamer. Consultaties en behandelingen in urgentieruimtes vallen hier niet onder. Met noodgevallen bedoelen we dat er heel dringend hulp dient geboden te worden voor ernstige gevallen

De alarmcentrale is er niet voor vragen over uw polis of de afhandeling van uw schadedossier. Hiervoor gebruikt u best het contactformulier.

Noteer ook dat u vrije keuze dokter/hospitaal heeft (behalve in USA). U kan dus best even Googelen om een nabijgelegen dokter te vinden, in plaats van de alarmcentrale te bellen. Ook zij Googelen om een dokter te vinden.